Bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong công ty

Điện công nghiệp trong công ty giữ một vai trò quan trọng giúp ổn định và phát triển hệ thống truyền tải điện phục vụ hoạt động sản xuất. Do đó chú ý bảo trì mạng lưới điện công nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng. Giúp công ty được vận hành liên tục, không bị gián đoạn, tạo ra năng suất chất lượng cao.

Bảo trì mạng lưới điện công nghiệp trong công ty bao gồm những công việc gì?

Bảo trì mạng lưới điện liên quan đến các công việc sửa chữa và bảo trì phòng ngừa hệ thống điện. Bởi hệ thống điện có thể ngày càng già cỗi, xuống cấp theo thời gian. Nguyên nhân là do mạng lưới điện phải hoạt động liên tục, lâu năm cùng với các hiện tượng thời tiết bất thường gây ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống điện.

Do đó công tác bảo trì, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị là hết sức cần thiết. Việc bảo trì sẽ được chia thành nhiều hình thức khác nhau.

Bảo trì, bảo dưỡng khi hỏng hóc:

Công việc này sẽ thực hiện khi các thiết bị điện bị hư hỏng mới đem ra sửa chữa. Có nghĩa là các thiết bị vẫn vận hành liên tục cho đến khi hỏng mới sửa. Dựa vào tính hư hỏng của hệ thống mới đem ra phương án sửa chữa hay thay thế phù hợp.

Bảo trì, bảo dưỡng định kì:

Công tác bảo trì, bảo dưỡng phải dựa vào thời gian vận hành. Cứ đến một thời gian nhất định, mạng lưới điện sẽ được bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ.

Bảo trì, bảo dưỡng dựa trên tình trạng:

Công việc bảo trì hệ thống điện theo cách này sẽ căn cứ vào điều kiện, tình trạng vận hành đạt đến một ngưỡng, công suất định trước.

Bảo trì, bảo dưỡng dựa trên đánh giá hệ thống điện:

Công tác này sẽ được tiến hành dựa vào điều kiện vận hành của thiết bị, tầm ảnh hưởng của thiết bị nếu thiết bị bị hư hỏng so với chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Công việc bảo trì bảo dưỡng hệ thống điện sẽ giúp giảm thiểu các chi phí, giảm thiểu tần suất sửa chữa lớn và giảm khả năng hư hỏng đột ngột. Đồng thời, mang lại sự tập trung các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cho các thành phần quan trọng.

Tuy nhiên, các công đoạn thực hiện lại rất công phu và đòi hỏi người làm cần phải có tay nghề cao để mang lại hiệu quả khi làm việc. Các công ty cần phải xác định được mức độ quan trọng của công tác này để thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hiệu quả.

 

Leave a Reply