Các bước cài đặt biến tần mitsubishi

Cài đặt tần số từ panel điều khiển

– B1: Đầu tiên cần nhấn ON để bật biến tần
– B2: Sau đó bạn chọn chế độ PU (Nhấn PU/EXT để chọn chế độ PU). Lúc này đèn báo PU sáng
– B3: Cách cài đặt tần số.

+ Bạn quay núm điều chỉnh để chọn được giá trị tần số cài đặt mong muốn. Thông số về tần số sẽ nhấp nháy trong khoảng 5s. Trong thời gian này, bạn nhấn SET để đặt lại giá trị tần số. Trong trường hợp không ấn SET thì hết 5s nhấp nháy, giá trị tần số trên sẽ quay trở lại 0 Hz.
– B4: Nhấn vào RUN để khởi động
– B5: Nhấn nút STOP để dừng hoạt động

Cài đặt tần số bằng công tắc

– B1: Bật công tắc ở chế độ ON để bật biến tần
– B2: Đặt chế độ hoạt động như sau:
+ Nhấn PU/EXT và MODE trong khoảng 0.5s. Tiếp đó, trên màn hình sẽ xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.
+ Sau đó ta quay núm điều chỉnh cho đến “ 79 – 4”. Lúc này, đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.
+ Nhấn SET để xác nhận việc cài đặt
– B3: Điều chỉnh tần số cài đặt bằng cách dùng 3 công tắc RH, RM, RL. Chẳng hạn như ta bật công tắc RL để chạy với tốc độ thấp
– B4: Tiếp đó là nhấn RUN để bắt đầu chạy
– B5: Nhấn STOP để dừng
– B6: Rồi ta tắt công tắc RL để bỏ chế độ hoạt động ở tốc độ thấp

Cài đặt tần số bằng đầu vào tương tự ( Chiết áp)

– B1: Nhấn ON để bật biến tần
– B2: Đặt lại chế độ hoạt động bằng cách:
+ Nhấn PU/EXT và MODE trong khoảng 0.5s. Sau đó, trên màn hình sẽ xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.
+ Ta quay núm điều chỉnh cho đến “ 79 – 4”. Khi đó đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.
+ Nhấn SET để xác nhận cài đặt
– B3: Nhấn RUN để bắt đầu chạy
– B4: Ta xoay chiết áp từ từ để thay đổi tốc độ (tức là đang thay đổi tần số). Khi xoay kịch núm chiết áp là ứng với tần số lớn nhất là 60 Hz (Có thể thay đổi tần số này thông qua parameter Pr.125)
– B5: Nhấn STOP để dừng

Cài đặt tần số từ panel điều khiển bằng núm điều chỉnh

– B1: Nhấn ON để bật biến tần
– B2: Đặt chế độ hoạt động:
+ Ta nhấn PU/EXT và MODE trong khoảng 0.5s. Tiếp đó, Trên màn hình sẽ xuất hiện “ 79 – – ” và đèn chỉ thị PRM nhấp nháy.
+ Quay núm điều chỉnh tới “ 79 – 3”. Đèn chỉ thị PU và PRM nhấp nháy.
+ Nhấn SET để xác nhận cài đặt
– B3: Chúng ta cài đặt tần số bằng cách quay núm điều chỉnh để chọn giá trị tần số cài đặt như mong muốn. Thông số tần số sẽ nhấp nháy trong khoảng 5s. Trong thời gian này, nếu bạn muốn đặt giá trị tần số thì nhấn SET. Nếu không ấn SET thì sau khoảng 5s nhấp nháy, chỉ thị giá trị của tần số sẽ quay trở lại 0Hz.
– B4: Sau đó ta gạt công tắc STF (quay thuận) hoặc STR (quay ngược) lên ON để khởi động biến tần
– B5: Gạt công tắc xuống OFF để dừng

Leave a Reply